Vapautta ja joustavuutta freelancerina

Toimittajat ja näyttelijät ovat perinteisiä ammatteja, joihin on liitetty freelancerina toimiminen. Freelancer tarkoittaa siis eräänlaista sitoumuksetonta työsudetta. Työtä tehdään kutsusta tarvittaessa, mutta mitään varmuutta tulevasta ei ole. Freelancerina toimiminen tuo vapautta, mutta myös paljon epävarmuutta.

Mitä freelancerin työ tarkoittaa käytännössä?

Nykyisin työelämä on mullistunut niin vahvasti, että freelancer voi toimia periaatteessa millä alalla tahansa. Freelancer on keikkatyöläinen, joka kutsutaan apuun pieneksi hetkeksi silloin, kun apua kaivataan. Freelancer tekee myös usein montaa työtä yhtä aikaa tai ainakin osittain limittäin. Freelancer voi itse valita työtehtävänsä ja säädellä usein melko vahvasti aikatauluja sekä työnsuorituspaikkoja. Esimerkiksi perinteinen freelancer on toimittaja, joka kirjoittaa juttunsa kotona ja myy valmiit artikkelit lehtiin.

Freelancer voi siis tehdä yhtä aikaa esimerkiksi kolmea-neljää eri työtä. Työt ovat usein osa-aikaisia eli ne eivät vie 8 tuntia päivässä. Satunnaisuus ja vaihtelevuus luovat freelancerin arjesta värikkään paletin. Freelancer ei työskentele 8-16 konttorissa, vaan hänen työaikansa liukuu usein sen mukaan, miten paljon töitä on sillä hetkellä meneillään.

Freelancer-verokortti

Yksi käytännön asia on hoidettava heti alussa, jos aikoo ryhtyä freelanceriksi. Palkanmaksua varten freelancer tarvitsee free-verokortin. Se on verokortti, johon veronmaksaja laskee yhden arvioin tuloistaan koko vuoden ajalle ja saa verokorttiinsa niin ikään yhden ainoan prosenttiluvun. Free-verokortissa ei ole lisäprosentteja ja sitä voi kopioida, toisin kuin tavallista verokorttia.

Free-verokortin saa verotoimistosta tai soittamalla verohallinnon puhelinpalveluun. Tämän manuaalisen muutoksen jälkeen free-verokortinkin tiedot voi muokata verkkopankkitunnuksilla vero.fi -palvelussa. Koska palkanmaksaja ei ole velvollinen seuraamaan Freelancerin työtuloja, freelancerin on itse pidettävä huolta saamistaan tuloista ja siitä, että ne pysyvät annetun tulorajan sisällä. Jos näyttää, että tulot kasvavat arviota suuremmiksi, on syytä tarkistaa veroprosentti.

Freelancer yrityksen kautta

Freelancerina voi toimia myös oman yrityksen kautta. Tällöin voi perustaa joko yhtiön tai toiminimen. Työ tehdään samalla tavalla, kuin aikaisemminkin, mutta korvauksen maksu muuttuu. Y-tunnuksella toimiva freelancer laskuttaa alv:n, mutta verokortilla toimivasta freelancerista on maksettava henkilöstösivukulut. Y-tunnuksella toimivat freelancerin on muistettava pitää huolta omista sosiaalimaksuistaan. Maksetut yel-maksut vaikuttavat freelancerin tulevaisuudessa sairaspäivärahoihin, vanhempainrahaan ja lopulta myös eläkkeeseen.

Yrityksen kautta toimivan freelancerin on kuitenkin monesti helpompi saada töitä, koska asiakas saa tällöin vähentää ALV:n ostoistaan. Lisäksi y-tunnuksen kautta freelancerin on helpompi palkata itselleen apuvoimia, jos jokin projekti paisuukin liian suureksi.

Työntekijä vai ei?

Freelanceriuteen liittyy vahvasti kysymys siitä, miten freelanceria tulee kohdella työpaikalla. Kaikkein ongelmallisin tilanne on silloin, kun samoja tehtäviä hoitaa sekä yrityksen omat työntekijät, että freelancer. Monesti yritys ei haluaisi kohdella freelanceria työtekijöiden tavoin eli maksaa sairaspäivärahoja yms.

Kysymys onkin mutkikkaampi ja liittyy lähinnä työsopimukseen. Se, miten työsopimukseen on kirjattu suoritettavat työtoimet ja -tehtävät sekä työnsuorituspaikka, -tapa ja -aika, vaikuttavat kaikki siihen, miten freelanceria tulee kohdella. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että freelanceria tulee kohdella kuin työntekijää silloin, kun hän suorittaa työtään yrityksen toimitiloissa yrityksen välineillä muiden yrityksen työntekijöiden kanssa yhtä aikaa.

Freelancerius on vahvasti tätä päivää ja tulevaisuutta. Työnkuvat pirstoutuvat aina vain pienemmiksi palasiksi maailmaa ja toisaalta yrityksilläkin saattaa olla suurempi kysyntä tulevaisuudessa pienille apulaisille. Freelancerin on muistettava pitää itse huolta verokorttiin merkityistä tulorajoistaan ja pitää kirjanpitoa saaduista palkoista. Jos freelancer toimii oman yrityksen kautta, hänen on muistettava varmistaa, että lakisääteiset maksut tulee palkasta maksetuksi. Freelancer tarjoaa joka tapauksessa kaivattua joustoa työpaikoille.

Yrittäjyyden riskit pelottavat

Yrittäjyys on monelle pelottava asia siihen liittyvien riskien johdosta. Yrittäjyyteen todella liittyy paljon riskejä ja myös paljon vastuuta. Vastuuta kertyy erityisesti silloin yrittäjän harteille, jos hänellä on työntekijöitä. Kuitenkin yrittäjyyden riskit ovat monesti hallittavissa olevia asioita ja niitä voi minimoida eri tavoin. Jo asioihin perehtyminen ja tiedonhankkiminen auttavat monesti pelkotiloihin: kun ymmärtää, mihin on ryhtymässä, ei pelota enää niin paljon.

Riskeihin kannattaa kuitenkin aina suhtautua realistisesti. Omat taidot, osaaminen ja voimavarat kannattaa puntaroida mieluummin vähän alakanttiin kuin yläkanttiin. Jos arvioi esimerkiksi jaksavansa aina tehdä 10-tuntista työpäivää, mutta todellisuudessa jaksaakin työskennellä vain 7 tuntia päivässä, ollaan ongelmissa. Jos olet esimerkiksi myynyt työtäsi suuremman lukeman mukaan, olet todellisessa elämässä aina aikataulusta jäljessä. Toisin päin tilanne ei olisi yhtä paha: työt valmistuisivat etuajassa ja voisit halutessasi pitää lisää vapaa-aikaa tai hankkia lisää asiakkaita. Realistinen arviointi on yrittäjyydessä kultaakin kalliimpaa.

Taloudelliset riskit

Yrittäjyyteen liittyy monenlaisia riskejä. Moni pelkää ensimmäisenä eniten taloudellista riskiä. Varman kuukausipalkan vaihtaminen yrittäjän epäsäännöllisiin tuloihin arveluttaa monia. Toimeentulo on siis monelle riski. Toisaalta konkurssin tai virheen/vahingon johdosta yrittäjä saattaa joutua vastuuseen yrityksensä veloista. Tämä on asia, jota harva ajattelee ensimmäisenä. Todellisuudessa virhevastuut ja konkurssi aiheuttavat kuitenkin suuremmat taloudelliset menetykset, kuin oman kuukausittaisen toimeentulon epävarmuus.

Taloudellisiin riskeihinkin voi varautua. Henkilökohtaisen talouden kannattaa olla hyvässä kunnossa yrittäjäksi ryhdyttäessä. Olisi hyvä, jos rahaa olisi myös säästössä hiljaisia aikoja varten. Jos säästöjä ei vielä ole, kannattaa nyt ryhtyä säästämään. Pienillä summilla kuukaudessa saa aikaan ison puron vuositasolla oman elannon turvaksi. Yrittäjille on olemassa myös työttömyyskassoja, joihin liittymistä kannattaa harkita. Lisäksi aloittavan yrityksen on mahdollista hakea Starttirahaa eli tukea uuden yrityksen perustamiseen. Tällöin ei haittaa, vaikka yritystoiminta ei alussa ole kannattavaa. Starttiraha varmistaa jonkinlaisen kuukausittaisen toimeentulon.

Konkurssia vastaan pystyy suojautumaan yritysmuodon valinnalla. Osakeyhtiössä osakkaat eivät ole vastuussa yrityksen veloista, elleivät ole antaneet takauksia niihin. Mitä tulee tuote- ja virhevastuisiin, yritys voi valmistautua niihin vakuutusten avulla. Yrityksenkin olisi hyvä pitää pientä pesämunaa, maksaa laskut ajoillaan ja pitää talous muutenkin reilassa. Vakuutukset luovat silti turvaa moneen yllättävään ja ennalta arvaamattomaan seikkaan.

Terveydelliset riskit

Monen yrittäjän työ on hyvin henkilöön sidottua. Suomessa on valtava määrä mikroyrityksiä ja yhden hengen yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yrittäjä sairastaa, firmalle ei kerry tuloja. Siksi yrittäjän terveys on tärkeä asia ja siitä on syytä pitää huolta. Liikaa töitä ei saa tehdä, jottei palaisi loppuun.

Hallitus on juuri säätämässä lakia, jossa yrittäjän sairaspäivien omavastuu pienenee. Sekin tuo turvaa yrittäjälle. Lisäksi isommissa vaivoissa hyvät vakuutukset korvaavat ansionmenetystä. Kaiken a ja o on kuitenkin työkyvyn ylläpitäminen.

Markkinoihin liittyvät riskit

Moni pelkää myös markkinoihin ja maailmantalouteen liittyviä riskejä. Lama ja ahdingossa olevat yrittäjät ovat vieläkin melko tuoreessa muistissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että ensinnäkin konkurssi ei ole maailmanloppu. Jos yrityksen talousasiat on hoidettu mallikkaasti, konkurssista voi selvitä tyylillä ja yhtä opettavaista kokemusta rikkaampana. Toisekseen menestyvä yritystoiminta on adaptoituva eli se mukautuu kulloiseenkin kysyntätilanteeseen tarpeen vaatimalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että lankapuhelinkauppiaan on myytävä myös kännyköitä. Jos hän sitkeästi pysyy vanhassa mallissaan ja mainostaa vain lankapuhelimia, hän tekee pian konkurssin. Ketterästi tilanteen mukaan mukautuva yritys selviytyy yleensä kohtuudella heikoimmissakin taloustilanteissa. Omat työnsä kannattaa myös hoitaa niin hyvin, etteivät muut voi tehdä asiaa paremmin.

Yrittämiseen liittyviä riskejä on paljon, mutta ne ovat suurimmaksi osaksi hyvin hallittavissa. Hyvät vakuutukset, järjestöjäsenyydet ja viisas taloussuunnittelu pelastavat usein paljon.